Menu

Disclaimer

Op het gebruik van deze website ( muchandmore.nl ) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing . Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Muchandmore.nl streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie te aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vaak uit eigen ervaring is samengesteld, staat muchandmore.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Muchandmore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Op basis van het verzenden en het ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen muchandmore.nl en de gebruiker van de website ontstaan

E-mail

Muchandmore.nl garandeert niet dat aan haar gezoden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met muchandmore.nl te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Muchandmore.nl heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Muchandmore.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van muchandmore.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat muchandmore.nl daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.